نمایشگاه صنعت ساختمان 1395

این فیلم مربوط به نمایشگاه صنعت ساختمان 1395 میباشد که شرکت آبی برج در آن حضور داشته است